Model: Tokio Emoto Photo: Kisshomaru Shimamura@kisshomaru Styling: Kodai Suehiro @keny_0111 Hair & make-up: Keita Iijima
Link